درباره گروه دادفران

درباره گروه دادفران : گروه وکلای دادفران از سال ۱۳۹۴ و با استفاده از بهترین وکلای پایه یک دادگستری و اساتید دانشگاه تشکیل شده و تا کنون نیز به انجام وظیفه اقدام نموده.