سامانه جستجو قوانین

جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


محاسبه خسارت تاخیر تادیه

اصل دین


زمان سررسید دین


زمان تادیه دین

محاسبه خسارت تاخیر تادیه

تاریخچه خسارت تاخیر تادیه :

پیش از انقلاب ایران خسارت تاخیر تادیه در سیستم قضایی قابل مطالبه بود ولی پس از انقلاب تا سال 1379 خسارت تاخیر تادیه به دلایل متعددی غیر قابل مطالبه گردید و بر اساس آن رای صادر نمیشد متعاقبا به دلایل مختلفی از قبیل کاهش ارزش پول قانونگذار به این نتیجه رسید که می بایست این مقررات مجددا بر قرار گردد و در نتیجه با تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه مجددا به رسمیت شناخته شد.

بر اساس مواد 221 و 228 قانون مدنی اگر اگر کسی در مقابل دیگری، تعهد به انجام یا عدم انجام امری کند و آن را انجام ندهد، مسئول جبران خسارت خواهد بود ، البته باید در نظر داشت که این خسارت صرفا در تعهدات پولی قابل اعمال خواهد بود .

دعاوی که خسارت تاخیر تادیه در آنها قابل مطالبه خواهد بود :

به‌موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی، خسارت تاخیر تادیه در دعاویی قابل مطالبه است که موضوع اختلاف، دین (بدهی) و آن هم از نوع وجه رایج ایران باشد همچنین سررسید مشخصی در پرداخت آن پیش بینی شده باشد و متعهد در زمان سررسید از پرداخت تعهدات خودداری نموه باشد.