سلام مهمان گرامی خوش امدید

ملکی

سلام،آیا پس از12سال ازتاریخ بیع شرعی و قانونی، فروشنده میتواند تایید انفساخ قرارداد به لحاظ عدم تحقق شرط تامین الباقی ثمن ازطریق وام بانکی مطرح نمود؟(توجهأ به اینکه هیچ شرط فاسخی در قرارداد 12سال پیش نبوده ،فقط در قسمت توضیحات مبایعه نامه مکتوب گردیده که :در صورت عدم قبولی شرایط بانکی ،طرفین هیچگونه ادعائی از همدیگر نخواهند داشت؟/ضمن توضیح اینکه سابقآ دعوی تایید فسخ قرارداد به لحاظ عدم تحقق شرط تامین الباقی ثمن از طریق وام بانکی(موضوع واحد بیع مذکور) توسط فروشنده مطرح و باصدور حکم به رد دعوی و تایید حکم بدوی در دادگاه تجدید نظر به لحاظ ام مختوم حکم قطعی صادر گردیده است.ایضأ اینکه وام خرید مسکن بااستعلام شعبۀ بدوی از بانک پرداخت کنندۀ وام ،میزان تایید شدۀ وام خرید مسکن به تایید رئیس شعبۀ وقت رسیده بود،فقط تاریخ ارسال پروندۀ وام به دفترخانۀ معرف بانک (مدلل بر عدم حضور فروشنده در بانک وعدم امضاء مبایعه نامۀ داخلی بانک توسط فروشنده/عدم ایفای تعهد فروشنده)در مورخۀ86/4/9، بعد از تاریخ مقرر جهت تنظیم سند انتقال،(86/3/30)میسر گردیده است. لازم به ذکر اینکه 19روز بعداز تاریخ مقرر جهت تنظیم سند انتقال، فروشنده اقدام به وصول چک دوم قرارداد واخذ گواهی عدم پرداخت نموده است/سپاس، جواد حسن پورثالث


پرسیده شده در :۱۳ اسفند ۱۳۹۸
گروه وکلای دادفران 268 بار پسندیده شده
پاسخ داده شده توسط وکیل پایه یک دادگستری آرش علیزاده نیری
پاسخ : سلام و عرض ادب در صورتی که شرط فاسخی وجود نداشته باشد دادخواست تایید انفساخ قرارداد محکوم به رد است

تاریخ ثبت پاسخ : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ گروه وکلای دادفران 138 بار پسندیده شده