سلام مهمان گرامی خوش امدید

ملکی

برای من سند به متراژ 151 متر صادر شده واکنون ثبت دعوتنامه داده که مغایرت در سند با وضع موجود مشاهده میشود-اضلاع موجود در سند گواهی مساحت 151 متر را میدهد ولی مساحت مندرج در سند 151 درج شده وژلاک مجاور من اضلاع زمین مساحت 151 متر میباشد ولی در سند 141 متر درج شده -حال اداره ثبت میگه 10 متر شما باید به ملک مجاور انتقال یابد -توضیح اینکه من سند تک برگ دارم وملک مجاور سند دفترچه ایی دارد وهردوی ما ژس از اخذ سند دفترچه ایی و تفکیک اولیه خرید کردیم ومقصردر اشتباه اداره ثبت می باشد- راهنمایی بفرمایید ایا من باید اجازه کسر مساحت 10 متر را بدم یا تقاضای تامین 10 متر را بکنم؟در ضمن مقررات سایت شما را ندیدم ونخواندم واگر هزینه ایی برایم ندارد چارچوب کلی رعایت موارد را میپذیرم


پرسیده شده در :۲۹ خرداد ۱۳۹۹ گروه وکلای دادفران 233 بار پسندیده شده
جهت رزرو مشاوره حضوری با شماره 09358901089تماس بگیرید

ملکی

تایید انفساخ قرارداد

سلام،آیا پس از12سال ازتاریخ بیع شرعی و قانونی، فروشنده میتواند تایید انفساخ قرارداد به لحاظ عدم تحقق شرط تامین الباقی ثمن ازطریق وام بانکی مطرح نمود؟(توجهأ به اینکه هیچ شرط فاسخی در قرارداد 12سال پیش نبوده ،فقط در قسمت توضیحات مبایعه نامه مکتوب گردیده که :در صورت عدم قبولی شرایط بانکی ،طرفین هیچگونه ادعائی از همدیگر نخواهند داشت؟/ضمن توضیح اینکه سابقآ دعوی تایید فسخ قرارداد به لحاظ عدم تحقق شرط تامین الباقی ثمن از طریق وام بانکی(موضوع واحد بیع مذکور) توسط فروشنده مطرح و باصدور حکم به رد دعوی و تایید حکم بدوی در دادگاه تجدید نظر به لحاظ ام مختوم حکم قطعی صادر گردیده است.ایضأ اینکه وام خرید مسکن بااستعلام شعبۀ بدوی از بانک پرداخت کنندۀ وام ،میزان تایید شدۀ وام خرید مسکن به تایید رئیس شعبۀ وقت رسیده بود،فقط تاریخ ارسال پروندۀ وام به دفترخانۀ معرف بانک (مدلل بر عدم حضور فروشنده در بانک وعدم امضاء مبایعه نامۀ داخلی بانک توسط فروشنده/عدم ایفای تعهد فروشنده)در مورخۀ86/4/9، بعد از تاریخ مقرر جهت تنظیم سند انتقال،(86/3/30)میسر گردیده است. لازم به ذکر اینکه 19روز بعداز تاریخ مقرر جهت تنظیم سند انتقال، فروشنده اقدام به وصول چک دوم قرارداد واخذ گواهی عدم پرداخت نموده است/سپاس، جواد حسن پورثالث


پرسیده شده در :۱۳ اسفند ۱۳۹۸ گروه وکلای دادفران 268 بار پسندیده شده
جهت رزرو مشاوره حضوری با شماره 09358901089تماس بگیرید