وکیل دعاوی حقوقی

وکیل دعاوی حقوقی ، دعاوی حقوقی طیف وسیعی از دعاوی را در بر میگیرد ، مشکلات حقوقی حادث در سیستم قضایی به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم می شود.

 

دعاوی حقوقی چیست ؟

تضییع حقوق افراد بدون داشتن ماهیت مجرمانه از مهمترین شناسه های تشخیص دعاوی حقوقی و کیفری است همچنین مشخصه دیگر تمایز بین دعاوی حقوقی و کیفری مرجع رسیدگی کننده به موضوع و همچنین نحوه رسیدگی و طرح موضوع نزد مراجع مربوطه است.

 

وکیل دعاوی حقوقی گروه وکلای دادفران
وکیل دعاوی حقوقی گروه وکلای دادفران

در گروه دادفران :

نخست مراجعین همیشه با افرادی که وکیل و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز هستند رو به رو خواهند بود و هرگز مشاوره ای از فرد غیر وکیل دریافت نخواهند کرد ( متاسفانه این روز ها به دلیل خلا های قانونی افراد غیر وکیل اقدام به ثبت موسسه حقوقی نموده اند و بدون اعلام وکیل نبودن خود اقدام به ارایه مشاوره می نمایند که بدیهی است برای مراجعین مشکلاتی را به همراه خواهد داشت ! )

دوم وکلایی که برای هر پرونده از طریق گروه وکلای دادفران به مراجعین معرفی می شوند وکلای متخصص در زمینه مورد نظر خواهند بود لذا بالاترین شانس برنده شدن در دعاوی را می توان ارایه نمود.

سوم گروه وکلای دادفران طرح های ویژه ای را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته است که از نظر مالی نیز برای مراجعین بسیار ارزشمند خواهد بود.

وکیل دعاوی حقوقی

چرا وکلای گروه دادفران ؟

در گروه دادفران هر یک از وکلای گروه بر روی تخصص خاصی فعالیت می نماید نتیجه این تخصص گرایی تجمیع تخصص و تجربه در حوزه های مشخص و نتیجتا بالا بردن احتمال برنده شدن و احقاق حقوق مراجعین گرامی است. در گروه دادفران علاوه بر وکیل پرونده شما همیشه چندین نفر از وکلای پایه یک دادگستری متخصص و با تجربه پرونده را مطالعه نموده و راه کار های ممکن را در نظر خواهند گرفت تا شانس برنده شدن موکلین به حداکثر خود برسد.

 

انواع دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی علی الاصول نیازی به داشتن عنوان خاضی ندارد و می تواند هر نوع خواسته را مطرح نمود با این حال عمده دعاوی حقوقی و شناخته شده به شرح زیر است :

 

دعاوی مربوط به اعسار

 • اعسار از پرداخت محکومٍ به
 • اعسار از پرداخت مهریه
 • تعدیل تقسیط محکوم به
 • اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

 

دعاوی مربوط به اسناد تجاری

 • مطالبه وجه چک
 • مطالبه وجه سفته
 • استرداد لاشه چک
 • ابطال چک

وکیل دعاوی حقوقی

دعاوی مرتبط با خانواده

  • مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
  • مطالبه نفقه
  • الزام به تمکین
  • تعدیل تقسیط مهریه
  • اصلاح شناسنامه
  • ابطال شناسنامه
  • حضانت
  • ملاقات فرزند
  • اثبات زوجیت
  • صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج
  • طلاق به درخواست زوجه
  • مطالبه مهریه
  • ثبت واقعه طلاق
  • ثبت واقعه ازدواج
  • درخواست صدور حکم رشد
  • استرداد جهیزیه
  • اثبات نسب
  • نفی نسب
  • تجویز ازدواج مجدد
  • طلاق توافقی
  • تغییر نام
  • حجر
  • الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه
  • ممانعت از خروج فرزند از کشور
  • ابطال ثبت واقعه ازدواج
  • الزام به بذل مدت متعه
  • تنفیذ طلاق
  • منع اشتغال زوجه/زوج (غیر مالی)
  • اثبات ابراء دین
  • ابطال ثبت واقعه طلاق
  • اذن در ازدواج
  • استرداد طفل
  • اهداء جنین
  • تحویل فرزند
  • درخواست سرپرستی طفل
  • رفع حجر
  • عزل ناظر
  • بطلان نکاح
  • عزل قیم
  • تعدیل نفقه
  • اثبات رجوع از بذل مهریه
  • درخواست عزل ولی قهری و نصب قیم
  • ابطال ثبت واقعه رجوع
  • مطالبه مهرالمتعه
  • مطالبه مهرالمثل
  • ابطال ثبت واقعه فوت
  • مطالبه ارش البکاره
  • تعیین تاریخ/مدت ملاقات

 

دعاوی تجاری

 • ابطال اظهارنامه تجارتی
 • ابطال صورتجلسه مجمع عمومی(غیرمالی)
 • ابطال صورتجلسه مجمع عمومی(مالی)
 • ابطال صورتجلسه هیات مدیره (غیرمالی)
 • ابطال صورتجلسه هیات مدیره(مالی)
 • اثبات شراکت
 • الزام به ثبت علامت تجارتی
 • انحلال شرکت/ موسسه
 • صدور حکم ورشکستگی
 • منع خوانده از تولید و استفاده علامت تجارتی مشابه علامت خواهان
 • اعاده اعتبار ورشکسته
 • ابطال ورقه اختراع
 • الزام به ثبت اختراع
 • الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت
 • مطالبه سهم الشرکه
 • قلع و قمع مستحدثات
 • ابطال ثبت علامت تجاری
 • ابطال سهم الشرکه
 • ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه
 • مطالبه ارز خارجی

 

دعاوی مرتبط با داوری

 • ابطال رأی داور (غیرمالی)
 • ابطال رأی داور (مالی)
 • درخواست ابلاغ رای داور
 • درخواست اجرای رای داور
 • درخواست تعیین داور

دعاوی مرتبط با املاک

 • تخلیه
 • استرداد ثمن معامله
 • دستور فروش ملک مشاع
 • مطالبه مابه التفاوت اجاره بها
 • الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح های عمومی
 • تغییر شغل
 • الزام به تحویل ملک معوض
 • تسلیط ید(وضع ید بر مال غیرمنقول/ملک)
 • تسلیط ید(وضع ید بر مال منقول)
 • تجویز انتقال منافع به غیر
 • فک پلمپ
 • رفع اثر از اموال توقیفی غیر منقول
 • مطالبه اجرت المثل اموال
 • مطالبه اجور معوقه
 • اخذ به شفعه
 • ابطال اجاره نامه
 • ابطال مبایعه نامه(مالی غیرمنقول)
 • ابطال سند(موضوع سند مالی نیست)
 • اثبات وقوع بیع
 • الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی
 • اعلام بطلان معامله
 • تایید اقاله
 • الزام به انجام تعمیرات اساسی عین مستأجره
 • تعدیل اجاره بها
 • الزام به تنظیم سند رسمی اجاره(غیرمنقول)
 • تنفیذ صلح نامه (اموال منقول)
 • الزام به فک رهن
 • اثبات حق انتفاع
 • اثبات حق ارتفاق
 • اعتراض به عملیات اجرایی(موضوع مواد و قانون اجرای احکام مدنی )
 • ابطال اجرائیه (موضوع اجراییه غیر مالی است)
 • ابطال اجرائیه (موضوع اجراییه مالی است)
 • محرومیت از دریافت خدمات دولتی-آب-برق-گاز-قانون تملک آپارتمانها
 • رفع ممانعت از حق
 • رفع مزاحمت
 • تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله) مالی غیر منقول
 • خلع ید
 • اثبات مالکیت (مالی غیر منقول)
 • استرداد مال (منقول)
 • رفع تصرف عدوانی
 • ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)
 • الزام به تنظیم سند رسمی ملک
 • الزام به اخذ پایان کار
 • الزام به تعمیر ساختمان مشاعی

 

دعاوی مرتبط با ثبت اسناد

 • ابطال رای کمیسیون ماده ۱۴۷ مبنی بر ابطال سند مالکیت
 • اعتراض به تحدید حدود
 • اعتراض به ثبت
 • الزام به تفکیک ملک
 • تصحیح و اصلاح صورتمجلس تفکیکی
 • الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
 • مطالبه بهای نسق زارعانه
 • اعتراض به تصمیم واحد ثبتی
 • افراز ملک
 • اعتراض به عملیات ثبتی

 

دعاوی حقوقی مرتبط با امور حسبی

 • درخواست نصب ناظر استصوابی
 • درخواست نصب ناظر اطلاعی
 • تنفیذ وصیت نامه
 • ابطال وصیت نامه
 • تسلیم اموال غایب به ورثه
 • مطالبه سهم الارث
 • تعیین مدیر تصفیه
 • تقسیم ترکه
 • صدور اجازه خروج از کشور
 • صدور حکم موت فرضی
 • مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیر منقول
 • ثبت واقعه ولادت ضم امین
 • عزل امین
 • عزل وصی از وصایت ( غیر مالی)
 • فسخ نکاح
 • ثبت واقعه رجوع
 • تغییر جنسیت
 • لغو حضانت
 • تعیین امین اموال غایب مفقود الاثر
 • تعیین امین برای غیر غایب
 • تعیین مدیر ترکه
 • اخراج ثلث

وکیل دعاوی حقوقی

دعاوی مرتبط با وقف

 • درخواست صدور حکم تولیت
 • اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف
 • اثبات وقفیت
 • ابطال وقف نامه
 • الزام به تنظیم سند رسمی اجاره موقوفه
 • اخذ مفاصا حساب از موقوفه

 

دعاوی عمومی حقوقی

 • پرداخت حق الوکاله
 • تأیید فسخ قرارداد(مالی)
 • تأیید فسخ قرارداد(غیرمالی)
 • تقسیم مال
 • تحویل اصل اسناد مالکیت(غیرمالی)
 • استرداد سند(مالی)
 • استرداد سند(غیرمالی)
 • تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله)مالی منقول
 • توقیف عملیات اجرایی
 • ابطال عملیات اجرایی
 • مطالبه خسارت تاخیر تادیه
 • الزام به فک پلاک خودرو
 • الزام به ثبت تقسیم نامه
 • الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
 • الزام به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن
 • الزام به تنظیم سند رسمی قایق
 • الزام به تنظیم سند رسمی کشتی
 • الزام به تنظیم سند رسمی موتورسیکلت
 • الزام به تنظیم سند لنج
 • رفع اثر از اموال توقیفی منقول
 • ابطال مبایعه نامه(مالی)
 • ابطال تقسیم نامه
 • ابطال قبض آب
 • ابطال قبض برق
 • ابطال قبض گاز
 • ابطال قبض تلفن
 • ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی
 • تأیید رجوع از اذن
 • اثبات سیادت
 • تأیید رجوع از هبه
 • درخواست پرداخت دیه از بیت المال
 • درخواست سازش
 • ابطال گزارش اصلاحی
 • ابطال سند ( موضوع سند مالی است)
 • تشخیص تاریخ اسناد عادی
 • نزع اشجار
 • ابطال قرارداد(مالی)
 • ابطال قرارداد(غیرمالی)
 • تنفیذ قرارداد
 • وصل انشعاب تلفن-برق-گاز
 • اجرای حکم دادگاه خارجی
 • مطالبه وجه بابت …
 • تأیید انفساخ قرارداد
 • الزام به تحویل اسناد و مدارک
 • اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی
 • تأمین خواسته
 • دستور موقت
 • الزام به ایفای تعهد (مالی) مبنی بر
 • الزام به ایفای تعهد (غیر مالی)مبنی بر
 • اعتراض به رأی مرجع اختصاصی غیردولتی
 • ابطال نظریه هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد
 • الزام به اخذ سند سجلی
 • الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه
 • ابطال رای هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی
 • ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲
 • اعتراض به رای قاضی هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی موضوع اجرای ماده قانون جنگلها و مراتع
 • اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۷ قانون اصلاح بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
 • مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل
 • مطالبه دیه
 • اثبات مالکیت (مالی)
 • مطالبه خسارت
 • درخواست صدور اجرائیه در مورد هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما
 • الزام به تنظیم سند رسمی اجاره(منقول)

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )