سامانه جستجو قوانین

جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره)

تاريخ تصويب : 10/6/1362

آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی

تاريخ تصويب : 1362/10/14

قانون پولی و بانکی کشور

تاريخ تصويب : 1351/04/18

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

تاريخ تصويب : 1348/10/11

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

تاريخ تصويب : 1379/10/04

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاريخ تصويب : 1387/06/11

قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران

تاريخ تصويب : 1350/03/29

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

تاريخ تصويب : 1395/05/24

قانون صدور چك

تاريخ تصويب : ۱۳۸۲٫۶٫۲

قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها

تاريخ تصويب : 1376/03/11

قانون تملک آپارتمانها

تاريخ تصويب : 1343.12.16

قانون روابط موجر و مستأجر

تاريخ تصويب : 1356/05/02

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

تاريخ تصويب : 1346/05/25

قانون تامین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحات

تاريخ تصويب : ۳/۴/۱۳۵۴

تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب هيأت‌وزيران)

تاريخ تصويب : 27/10/1341