سامانه جستجو قوانین
قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام

تاريخ تصويب : ۱۳۹۴/۷/۲۲

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات

تاريخ تصويب : ۱۳۸۹/۸/۱۹

قانون پیشگیری از وقوع جرم

تاريخ تصويب : ۱۳۹۴/۶/۲۱

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

تاريخ تصويب : ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

تاريخ تصويب : ۱۳۹۵/۲/۲۹

قانون جرم سیاسی

تاريخ تصويب : ۱۳۹۵/۲/۲۹

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

تاريخ تصويب : ۱۳۹۲/۲/۵۹

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

تاريخ تصويب : ۱۳۹۵/۹/۲۰

دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

تاريخ تصويب : ۱۳۹۵/۱۰/۵

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

تاريخ تصويب : ۱۳۹۵/۱۰/۵

آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

تاريخ تصويب : ۱۳۹۵/۱۰/۴

قانون ثبت احوال

تاريخ تصويب : 1355/04/16

قانون راجع به رشد متعاملین

تاريخ تصويب : 1318/06/08

آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

تاريخ تصويب : 1318/04/24

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

تاريخ تصويب : 24/4/1318