سامانه جستجو قوانین

جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون جرم سیاسی

تاريخ تصويب : ۱۳۹۵/۲/۲۹

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

تاريخ تصويب : ۱۳۹۲/۲/۵۹

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

تاريخ تصويب : ۱۳۹۵/۹/۲۰

دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

تاريخ تصويب : ۱۳۹۵/۱۰/۵

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

تاريخ تصويب : ۱۳۹۵/۱۰/۵

آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

تاريخ تصويب : ۱۳۹۵/۱۰/۴

قانون ثبت احوال

تاريخ تصويب : 1355/04/16

قانون راجع به رشد متعاملین

تاريخ تصويب : 1318/06/08

آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

تاريخ تصويب : 1318/04/24

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب

تاريخ تصويب : 24/4/1318

قانون امور حسبی

تاريخ تصويب : 1319/04/02

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

تاريخ تصويب : ۱۳۹۵/۸/۲۲

قانون شوراهاي حل اختلاف

تاريخ تصويب : 1394/10/19

قانون ماليات بر ارزش افزوده

تاريخ تصويب :

قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهای تولیدی و افزايش منابع مالي و کارایی بانكها

تاريخ تصويب : 1386/04/25