سامانه جستجو قوانین
راهنماي استفاده بهينه از وب سايت گروه حقوقی دادفران : 

وب سايت دادفران در فاز اوليه با سه فرآيند كلي فعاليت مي نمايد 

 

1-  ارايه خدمات حقوقي و اقتصادي در قالب مشاوره حقوقي و قبول وكالت در دعاوي زير :

در تبليغات ديده مي شود كه با آگاهي از قوانين وكيل خود باشيد در اين خصوص لازم به توضيح است كه همان طور كه با خواندن كتاب هاي پزشكي و بدون طي نمودن دروس و صرف وقت و عمر كسي پزشك نخواهد شد بديهي است كه در خصوص ارايه مشاوره و يافتن راه كار حقوقي نيز چنين امري تقريبا محال است و متاسفانه مواردي بسيار زيادي ديده مي شود كه افراد با داشتن حق مسلم در دعاوي ساده محكوم شده اند لذا مي بايست جهت جلوگيري از چنين مواردي به متخصصين امر مراجعه نمود.

جهت استفاده از خدمات حرفه اي مشاوره و وكالت گروه حقوقی دادفران اينجا كليك كنيد

 

2- دسترسي به اطلاعات حقوقي به صورتي كه براي هر ماده حواشي زير در دسترس افراد قرار گيرد :

آرا وحدت رويه ديوان عالي كشور

آرا دادگاه

آرا محكمه عالي انتظامي قضات

آرا ديوان عالي كشور

آرا ديوان عالي تميز

آرا اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور

آرا ديوان عدالت اداري

آرا شوراي عالي ثبت

نظريات مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

اطلاعات فقهي 

و ساير اطلاعات مورد نياز... 

 قسمت اطلاعات حقوقي وب سايت براي قضات وكلا كارشناسان حقوقي و همچنين دانشجويان و داوطلبين آزمون هاي حقوقي و طبيعتا مشتاقان اطلاعات حقوقي مي تواند مفيد فايده قرار گيرد. 

براي استفاده از اين اطلاعات كافيست ذيل متن ماده به مطالعه اطلاعات مرتبط با ماده بپردازيد.

 

3-آموزش حقوقي :

براي آموزش حقوقي دانشجويان عزيز مي توانند از طريق سامانه آموزشي وارد و با پاسخ دادن به سوالات سطح علمي خود را سنجيده و با مطالعه پاسخ هاي تشريحي به اطلاعات ارزشمندي دست يابند، همچنين اطلاعات مفيدي بر پايه مواد قانوني در دسترس دانشجويان قرار خواهد گرفت