سامانه جستجو قوانین
قانون تملک آپارتمانها

تاريخ تصويب : 1343.12.16

قانون روابط موجر و مستأجر

تاريخ تصويب : 1356/05/02

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

تاريخ تصويب : 1346/05/25

قانون تامین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحات

تاريخ تصويب : ۳/۴/۱۳۵۴

تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب هيأت‌وزيران)

تاريخ تصويب : 27/10/1341

قانون اعسار

تاريخ تصويب : 1313/09/20

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تاريخ تصويب : ۱۳۹۲/۱۰/۳

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

تاريخ تصويب : 31/2/1387

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات ۱۳۸۵

تاريخ تصويب : ۷/۴/۱۳۷۴

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ‌

تاريخ تصويب : 1374/02/12

لايحه قانوني استقلال قانون وکلای دادگستری

تاريخ تصويب : 5/12/1333

‌قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

تاريخ تصويب : 1352/12/06

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

تاريخ تصويب : ۱۳۹۳/۷/۳۰

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

تاريخ تصويب : ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

تاريخ تصويب : ۱۳۹۴/۲/۹