سامانه جستجو قوانین

جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

تاريخ تصويب :

قانون اجرای احكام مدنی

تاريخ تصويب : 1356/08/01

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاريخ تصويب : 1392/03/25

قانون مجازات فعالیت های غیر مجاز در امور سمعی و بصری

تاريخ تصويب : 1372/11/24

قانون مسئولیت مدنی

تاريخ تصويب : 1339/02/07

قانون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ساختمانهای ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رسمی

تاريخ تصويب : 1390/10/07

قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی ، علائم تجاری

تاريخ تصويب : 1386/11/03

قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 31/4/1365 والحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 مجلس شورای اسلامی واصلاحیه های مورخ 26/5/1376 و 19/3/1381

تاريخ تصويب : 1370/06/21

قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران

تاريخ تصويب : 1354/04/25

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك

تاريخ تصويب :

قانون ثبت

تاريخ تصويب : 1310/12/26

قانون تجارت الكترونيك

تاريخ تصويب : 1307/02/18

قانون اساسي

تاريخ تصويب : 1358/01/10

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

تاريخ تصويب : ۱۳۴۷/12/24

قانون تجارت

تاريخ تصويب : 1311/02/13