سامانه جستجو قوانین
اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

تاريخ تصويب : 1367/09/15

آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وکلای موضوع ماده187

تاريخ تصويب :

آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دادگستری

تاريخ تصويب :

قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری

تاريخ تصويب : 1376/01/17

قانون وكالت

تاريخ تصويب : 1315/11/25

شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

تاريخ تصويب :

قانون اجرای احكام مدنی

تاريخ تصويب : 1356/08/01

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاريخ تصويب : 1392/03/25

قانون مجازات فعالیت های غیر مجاز در امور سمعی و بصری

تاريخ تصويب : 1372/11/24

قانون مسئولیت مدنی

تاريخ تصويب : 1339/02/07

قانون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ساختمانهای ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رسمی

تاريخ تصويب : 1390/10/07

قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی ، علائم تجاری

تاريخ تصويب : 1386/11/03

قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 31/4/1365 والحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 مجلس شورای اسلامی واصلاحیه های مورخ 26/5/1376 و 19/3/1381

تاريخ تصويب : 1370/06/21

قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران

تاريخ تصويب : 1354/04/25

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك

تاريخ تصويب :