قانون تامین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحات
سامانه جستجو قوانین

جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون تامین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحات

فصل اول - تعاریف – کلیات

فصل دوم - منابع درآمد - مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

فصل سوم - مقــرات مالـی

فصل چهارم حوادث و بیماریها و بارداری

فصل پنجم - از کـارافتـادگـی

فصل ششم - بـازنشستـگی

فصل هفتم - مــرگ

فصل هشتم - ازدواج و عائله‌مندی

فصل نهم - مقررات کلی راجع به کمکها

فصل دهم - تخلفات ـ مقررات کیفری

فصل یازدهم - مقـررات مختلف