سامانه جستجو قوانین
آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی

آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی

‌مواد عمومی
‌

1 ـ قرض‌الحسنه
‌

2 ـ مشارکت مدنی

مشارکت حقوقی
‌

سرمایه‌گذاری مستقیم
‌

مضاربه
‌

معاملات سلف
‌

‌فروش اقساطی (‌نسیه) جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
‌

‌فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تأسیسات
‌

اجاره به شرط تملیک
‌

جعاله
‌

مزارعه
‌

مساقات
‌