وکیل دعاوی کیفری

وکیل دعاوی کیفری : به طور کل هر گونه نقض حقوق شخص یا جامعه که دارای ضمانت اجرای کیفری باشدجرم و مستوجب مجازات است ، ضمانت اجرا های مختلفی در قوانین در نظر گرفته شده که می تواند بسیار شدید و غیر قابل جبران باشد لذا در دعاوی کیفری جهت اینکه بی گناهی به اشتباه مجازات نشود حضور وکیل متخصص دعاوی کیفری بسیار حیاتی و الزامی است.

وکیل دعاوی کیفری - گروه وکلای دادفران
وکیل دعاوی کیفری – گروه وکلای دادفران

نقش وکیل دادگستری در دعاوی کیفری

با توجه به وجود ضمانت اجراهایی که برای جرایم در نظر گرفته شده است .کیل دادگستری با توجه به وظیفه ذاتی خود می تواند با کمک به قاضی در واکاوی پدیده جنایی حادث نقش خود را ایفا نماید ، بعضا بسیاری از موکلین در محاکم صرفا به دلیل عدم آشنایی با قوانین و حقوق خود مبنی بر دفاع از خود محکوم می شوند.

وکیل دادگستری تلاش می نماید بر مدار قانون ، رویه قضایی ، اصول حقوقی ، قوانین بین المللی و شرع در تشخیص ماهیت رفتار انجام شده و یا حتی عدم ارتکاب رفتار و غیر مجرمانه بودن آن در کنار قاضی نقش خود را ایفا نماید تا گزندی به حقوق موکل خود وارد نشود و خدای نکرده با ضمانت اجراهای کیفری بیش و یا بدون انجام فعل مجرمانه مواجه نگردد.

لذا در دعاوی کیفری قویا توصیه می گردد حتی در مسایل ساده نیز ار خدمات وکلای متخصص دعاوی کیفری استفاده فرمایید چرا که ممکن است تبعاتی بیش از همان ضمانت اجرای مورد حکم در انتظار موکلین باشد.

چه گونه وکیل متخصص دعاوی کیفری انتخاب کنیم ؟

انتخاب وکیل دادگستری متخصص همیشه یکی از دغدغه های مراجعین بوده است ، معمولا مراجعین می پرسند ایا در زمینه دعوای ایشان تجربه ای داشته ایم یا خیر .

بدیهی است یک وکیل شاید نتواند در همه زمینه ها تخصص ، مهارت و سابقه کاری داشته باشد لذا ما بر آن شدیم در گروه وکلای دادفران ( علی رغم اینکه هر وکیل می تواند در تمامی دعاوی ورود کند ) وکالت را به گونه ای نوین و تخصصی انجام دهیم لذا برای هر نوع دعوایی صرفا چند نفر از وکلای متخصص را در نظر گرفته ایم.

نکته مثبت این رویه آن است که تمرکز وکلای مربوطه بر روی یک موضوع باعث عمق در زمینه دعاوی مربوطه خواهد شد و بهره وری این روش بسیار بالا تر از ان است که یک نفر وکیل تمامی دعاوی ارجاعی را انجام دهد.

 

انواع مجازات ها

ماده ۱۴- مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:

  • الف- حد
  • ب- قصاص
  • پ- دیه
  • ت- تعزیر

تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (۲۰) خواهد بود.

 

انواع دعاوی کیفری

دعاوی کیفری اشکال مختلفی دارد