سامانه جستجو قوانین
لايحه قانوني استقلال قانون وکلای دادگستری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 3
هيأت عمومي كانون وكلا هر استان از وكلايي كه در آن حوزه اشتغال به وكالت دارند و حائز شرايط زير باشند تشكيل مي‌شود و هر دو‌سال يك بار براي انتخاب اعضاي هيأت مديره تشكيل جلسه مي‌دهد. وكلايي كه واجد شرايط زير باشند مي‌توانند در انتخاب اعضاء هيأت مديره كانون‌ شركت نمايند:
‌الف ـ وكلا پايه يك و دو دادگستري مشروط بر اين كه:
1. محكوميت انتظامي از درجه 4 به بالا نداشته باشند
2. در حال تعليق از وكالت نباشند

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده