سامانه جستجو قوانین
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ‌

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق
کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور‌مصوب 1369.9.19،
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312.12.29 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1353.12.29، و
اصلاح ماده 1 قانون‌مزبور مصوب 73.11.12 و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد
شد:

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده