سامانه جستجو قوانین
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ‌

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
‌ماده 3 - حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات می‌شود:
- هر گاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی می‌شود با هر نوع وسیله نقلیه‌ای حمل
شود چنانچه قرائنی از قبیل (‌جاسازی یا مقدار کالای قاچاق)،‌حاکی از اطلاع حامل
کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضایی، حامل به
پرداخت جریمه‌ای تا معادل دو برابر قیمت‌کالا محکوم خواهد شد .. چنانچه ظرف مدت دو
ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد
شد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده