سامانه جستجو قوانین
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ‌

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
‌ماده 5 - سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش
کالا از طرف اداره‌های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف‌مدت دو ماه نسبت به فروش و یا
تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده