سامانه جستجو قوانین
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ‌

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
‌ماده 7 - کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور
به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد(‌اعم از منقول و غیر
منقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد
فروخته و 50% از وجوه حاصل از‌اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف
(‌بر طبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا
و ارز‌اختصاص خواهد یافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمه‌های نقدی که
محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت می‌نمایند به حساب ویژه‌موضوع تبصره (5) ماده واحده
قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز می‌شود.
‌نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه‌های جاری، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز و کالا و تأمین هزینه‌های جاری برای فروش کالاهای مکشوفه‌و نیز حق‌الکشف مأمورین و سازمانهای کاشف و رد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفته‌اند توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده