سامانه جستجو قوانین
قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 3- مواد زیر به عنوان مواد (12)، (13)، (14) و (15) به قانون ملحق می‌شود:
‌

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده