سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون اجرای احكام مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده 96 - از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداري‌ها و بانكها و شركتها و بنگاههاي‌خصوصي و نظائر آن در صورتي كه داري زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف مي‌شود.
‌تبصره 1 - توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين كه دين مربوط به شخص‌بازنشسته يا وظيفه‌بگير باشد.
‌تبصره 2 - حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند توقيف نمي‌شود.


بررسي ماده در رويه قضايي


قانون اجرای احكام مدنی -


شماره : ۶۳۵۰/۷ تاریخ : ۱۳۶۸/۱۲/۱۴

نظریه شماره ۶۳۵۰/۷ - ۱۳۶۸/۱۲/۱۴ 

در صورتی که علیه کارمندان مستعفی و اخراجی که رابطه استخدامیشان قطع گردیده، حکم محکومیت صادر گردیده و اجرائیه صادر شده باشد، توقیف مطالبات آنان از بابت کسور بازنشستگی منع قانونی ندارد، مقررات ماده  ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی در مورد این گونه کارمندان که بعد از استعفاء یا اخراج دیگر کارمند دولت نیستند، قابل اعمال نیست. اما در مورد کارمندانی که از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر و یا به مؤسسات مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی متنقل می‌شوند، چون انتقال موجب قطع رابطه استخدامی نیست، مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی لازم‌الاجراست.