سامانه جستجو قوانین
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 4 - اعضاي هيات مديره (‌اعم از اصلي و علي‌البدل) كانون وكلا از بين وكلاي پايه يك هر حوزه كه علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در‌بندهاي (‌الف) تا (‌ز) ماده (2) واجد شرايط زير باشند، براي مدت دو سال انتخاب مي‌گردند:
‌الف - داشتن حداقل 35 سال سن.
ب - حداقل هشت سال سابقه وكالت يا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وكالت داشته و از طرف دادگاه انتظامي صلاحيت قضايي آنها‌سلب نشده باشد.
ج - عدم محكوميت انتظامي در جه 4 و بالاتر.
‌د - عدم اشتهار به فساد اخلاق (‌سوء شهرت)
ه- عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شوون شغل وكالت.
‌تبصره 1 - مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها، دادگاه عالي انتظامي قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌مراجع ذيربط، صلاحيت آنان را بررسي و اعلام نظر كند و مراجع ذيصلاح قانوني كه از نامزدها، سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف به‌اعلام آن مي‌باشند.
‌تبصره 2 - انتخاب اعضاي هيات مديره كانون بطور متوالي براي بيش از دو دوره ممنوع مي‌باشد.
‌تبصره 3 - وزارت دادگستري موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخابات كانونهاي وكلاي دادگستري را‌براساس اين قانون تجديد نمايد.
‌

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده