سامانه جستجو قوانین
قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهای تولیدی و افزايش منابع مالي و کارایی بانكها

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده1ـ به منظور تسريع، تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري در طرحهاي توليدي (اعم از كالا يا خدمت) دريافت وثيقه خارج از ارزش دارايي و عوايد آتي طرح، از گيرندگان تسهيلات كه توان مجري و توجيه اقتصادي، فني و مالي و قابل ترهين طرح آنها به تأييد بانك مي‌رسد، توسط بانكهاي عامل ممنوع است.
    بانكها موظفند صورت مدارك موردنياز را به متقاضي اعلام و پس از تكميل پرونده حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسي نموده و در صورت تأييد توسط خود و يا مؤسسات معتمد بانك، با حضور متقاضي قرارداد را حداكثر ظرف مدت يك ماه منعقد كرده و نسبت به پرداخت تسهيلات طي دوران مشاركت اقدام نمايند.
    بانكها موظفند مستقيماً يا از طريق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره‌برداري طرح تا تسويه حساب كامل با مشتري اقدام نمايند.
    تبصره1ـ بانك موظف است حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تكميل پرونده در صورت عدم پذيرش دلايل خود را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد.
    تبصره2ـ طرحهايي كه از بازدهي و يا نسبت سهم‌الشركه بيشتر متقاضي برخوردار باشند در تأييد طرح و پرداخت تسهيلات در اولويت قرار مي‌گيرند.
    تبصره3ـ بانكها مي‌توانند در ازاء اصل تسهيلات پرداختي مازاد بر سرمايه ثابت و آورده متقاضي وثايق خارج از طرح مطالبه نمايند.
    تبصره4ـ ارزش زمين محل اجراء طرح از جمله هزينه‌هاي طرح محسوب مي‌شود.
    تبصره5 ـ به منظور افزايش ضريب اطمينان بانكها براي وصول تسهيلات اعطائي به بانكهاي عامل اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل دو درصد (2%) ارزش كسري وثايق طرح را به عنوان كارمزد پوشش ريسك براي يك بار دريافت نمايند.
    تبصره6 ـ در صورت درخواست متقاضي بانك عامل موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثايق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثيق نزد ساير بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري كه متقاضي معرفي مي‌كند اعلام نمايد.
    تبصره7ـ به منظور تأمين منابع موردنياز طرحهاي بزرگ، كليه بانكها مي‌توانند بخشي از سهم تسهيلات اعطائي خود را از طريق مشاركت با ساير بانكها (اتحاديه «سنديكاي» بانكي) عمل نمايند. پذيرش توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح تأييد شده توسط بانك عامل اول براي ساير بانكهاي مشاركت كننده كفايت مي‌نمايد.
    تبصره8 ـ قراردادهاي مربوط به واگذاري و يا بهره‌برداري زمين براي اجراء طرحهاي توليدي يا خدماتي كه توسط دستگاههاي اجرائي در اختيار مجريان طرح قرار مي‌گيرد به عنوان اسناد قابل قبول پذيرفته مي‌شود.
    وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان صنايع كوچك و شهركها و نواحي صنعتي و ساير دستگاههاي اجرائي به استثناء سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند در اجراء قرارداد تسهيلات اعطائي بنا به درخواست بانك و يا مؤسسه مالي، اعتباري ذي‌نفع، آنها و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين، شناخته و بپذيرند و كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن را به بانك يا مؤسسه مالي، اعتباري ذي‌نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايند. همچنين دستگاههاي مذكور موظفند در صورت تغيير يا تعويض قرارداد بنابه تقاضاي بانك براي تفويض اختيار به بانك در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمي معرفي شده مراجعه نمايند.
    

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده