سامانه جستجو قوانین
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده۳۹ـ رئیس مرکز می‌تواند در اجرای وظایف خود به موجب قانون و آیین‌نامه با تشکیل کمیسیون مشورتی مرکز مرکب از اعضا زیر از نظریات مشورتی آن استفاده نماید.

۱ـ رئیس مرکز به عنوان رئیس
۲ـ معاون قضایی مرکز به عنوان عضو
۳ـ معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو
۴ـ معاون آمار و برنامه‌ریزی و امور فرهنگی شورا به عنوان عضو
۵ ـ مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز به عنوان عضو
۶ ـ مدیرکل برنامه‌ریزی مرکز به عنوان عضو و دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی
۷ـ مدیرکل مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو
۸ ـ مدیر کل حفاظت و اطلاعات مرکز به عنوان عضو
۹ـ رئیس شوراهای استان تهران به نمایندگی از شورای استانها به عنوان عضو مدعو
تبصره ـ این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه می‌تواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قـوه قضاییـه جهت شرکت در جلـسات و به عنوان عـضو مدعو دعـوت به عمل آورد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده