سامانه جستجو قوانین
شركت داري حرفه اي

شركت داري حرفه اي به معني برونسپاري خدماتيست كه امكان برونسپاري آنها وجود دارد، به عنوان مثال در حوزه حقوقي اغلب شركت ها از خدمات وكيل دادگستري استفاده مي نمايند و يا از كارشناسان حقوقي داخل مجموعه حال اين امكان وجود دارد كه براي حوزه هاي ديگري نيز برونسپاري انجام شود.

به عنوان مثال اكثر شركت ها از مشاورين حقوقي، مالي و سرمايه گذاري، مالياتي،  تامين اجتماعي، نيروي انساني و بازرگاني استفاده مي نمايند، معمولا به دليل استفاده پراكنده از خدمات اين مشاورين ممكن است تضارب آرا و نظرات ايجاد گردد لذا پيشنهاد ما در گروه حقوقی دادفران بر اين است كه مي توانيد همه موارد فوق را با استفاده از مشاورين دادفران انجام دهيد، بدين منظور گروه دادفران با استفاده از بهترين مشاورين در حوزه هاي فوق الذكرو همچنين استفاده از شركاي تجاري خود آمادگي همكاري با اشخاص حقوقي و حقيقي را جهت برآورده نمودن كليه نيازهاي اشخاص را دارا مي باشد.

 

مزاياي استفاده از طرح شركتداري حرفه اي گروه حقوقی دادفران :

استفاده همسو از نظرات حرفه اي مشاورين گروه

كاهش هزينه ها

 

تخصص های موجود :

 

وکالت و مشاوره حقوقی در کلیه گرایشهای حقوقی

مشاوره مالی و مالیاتی

مشاوره بیمه

مشاوره بازرگانی