سامانه جستجو قوانین
قانون مجازات اسلامی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده ۴۵۶- در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود. 

الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است. 
ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است. 
پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است. 
ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است. 
ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است. 
ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است. 

تبصره۱ ـ در مورد هریک از بندهای فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به‌‌ همان اندازه قسم را تکرار کند. 

تبصره۲ ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است. 

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده