سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مجازات اسلامی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۵۸۶
هر گاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات مادهٔ مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مجازات اسلامی - تفاوتي نيست بين آنکه جرائم ارتکابي مذکور در مواد ۵۸۳ و ۵۸۶ق.م.ا


شماره : ۴۲۵۰/۷ تاریخ : ۱۳۷۶/۱۰/۲

تفاوتي نيست بين آنکه جرائم ارتکابي مذکور در مواد ۵۸۳ و ۵۸۶ق.م.ا.، از سوي مأمورين دولتي و يا نيروهاي مُسَلَح و يا افراد عادي و غيردولتي ارتکاب شود