سامانه جستجو قوانین
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی

ماده 7- موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است : 

1- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
2- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
3- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.
4- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
ماده 8- تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه ‌مرکزی ایران تهیه و پس‌از تأیید شورای‌ عالی‌ بیمه به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده