سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين


قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 3 - آیین‌نامه تأسیس شبکه‌های اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده و
موضوع‌های فنی و مالی مربوط به صدور اجازه و تجدید‌آن از طرف شرکت تهیه و پس از
تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن به موقع اجرا گذارده می‌شود.
‌

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده