سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده 3 - آیین‌نامه تأسیس شبکه‌های اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده و
موضوع‌های فنی و مالی مربوط به صدور اجازه و تجدید‌آن از طرف شرکت تهیه و پس از
تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن به موقع اجرا گذارده می‌شود.
‌

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده