سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده 4 - تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق‌الاشتراک و اضافه مکالمات و
هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف‌شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع
عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌

تبصره 1 - مبلغی که درخواست‌کنندگان تأسیس شبکه‌های اختصاصی و استفاده‌کنندگان از شبکه‌های مزبور باید به شرکت بپردازند از طرف شرکت‌پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌

تبصره 2 - توافق درباره نرخ‌های بین‌المللی مخابرات با پیشنهاد شرکت و تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود. ‌


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده