سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده 9 - شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به
اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات داخلی و‌خارجی تحصیل وام و یا اعتبار نماید.
‌

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده