سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون پولی و بانکی کشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
‌ماده 37 - بانکها مکلفند مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای
بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های‌متکی بر آن صادر
می‌شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده