سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


از وکیل بپرسید


با فشردن این دکمه قوانین و مقررات سایت را خوانده ام و می پذیرم
در صورتی که ثبت نام نکرده اید و برای اولین بار از سایت دیدن می نمایید با پر کردن فرم و شماره تماس هم زمان هم ثبت نام شده و عضو سایت می شوید و هم پرسش خود را مطرح می نمایید
در صورتی که قبلا ثبت نام کرده باشید بدون نیاز به ورود می توانید سوال خود را مطرح نمایید

قانون داوری تجاری بین المللی

مبحث :

‌ماده 3 - ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها ‌در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
‌الف - در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب - داور می‌تواند راسا" نحوه ومرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج - متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه ، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن‌برای طرف دیگر ارسال دارد ، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که :
1 - وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2 - مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
3 - مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده