سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون اساسي

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
اصل‏ چهلم: هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز
به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون اساسي - قاعده لا ضرر


شماره : تاریخ :

قاعده لا ضرر
متن : « لا ضرر و لا ضرار في الا سلام » 
يعني : حکم ضرري در اسلام وضع نشده است .
( القواعد الفقهيه ،ج 6، صص9، 12، 78- اصل 40و بند 5 اصل 43 قانون اساسي )