سامانه جستجو قوانین
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 4 - شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

‌نوع اول - شرکت‌هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام
به مردم تأمین می‌کنند. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام‌نامیده می‌شوند.

‌نوع دوم - شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین
گردیده است. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص‌نامیده می‌شوند.

‌تبصره - در شرکت‌های سهامی عام عبارت "‌شرکت سهامی عام" و در شرکت‌های سهامی خاص
عبارت "‌ شرکت سهامی خاص" باید قبل از نام‌شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام
شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده