سامانه جستجو قوانین
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

‌مبحث اول

‌بخش 1 - تعریف و تشکیل شرکت سهامی

بخش ۱۲- مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامی

بخش ۱۱- مقررات جزایی

بخش ۱۰- حساب‌های شرکت

بخش ۹- انحلال و تصفیه

بخش ۸- تغییرات در سرمایه شرکت

بخش ۷- بازرسان

بخش ۶- هیأت مدیره

بخش ۵- مجامع عمومی

بخش ۴- اوراق قرضه

بخش ۳- تبدیل سهام

بخش ۲- سهام

مبحث اول- شرکتهای سهامی

بخش۱- تعریف و تشکیل شرکت سهامی