سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۲۰۰- انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.

بررسي ماده در رويه قضايي


لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - ورشكستگي شركت منحله


شماره : تاریخ : 30/2/1352

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

36               شماره 136 هتفه دادگستري صفحه 11

آيا صدور حكم توقف شركت سهامي منحله جواز و امكان قانوني دارد؟
اداره حقوقي بر حسب نظر كميسيون مشورتي حقوق تجارت كه در تاريخ 23/2/1352 تشكيل شده است پاسخ مورد را بتاريخ 30/2/1352 چنين اعلام نموده است :
طبق مواد199و200و203 لايحه اصلاح قسمتي ازقانون تجارت مصوب 24/12/1347بورشكستگي شركت سهامي درزمان انحلال ميتوان حكم داد

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

109