سامانه جستجو قوانین
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده ۲۰۳- تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می‌گیرد ،مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می‌باشد.

بررسي ماده در رويه قضايي


لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - ورشكستگي شركت منحله


شماره : تاریخ : 30/2/1352

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

36               شماره 136 هتفه دادگستري صفحه 11

آيا صدور حكم توقف شركت سهامي منحله جواز و امكان قانوني دارد؟
اداره حقوقي بر حسب نظر كميسيون مشورتي حقوق تجارت كه در تاريخ 23/2/1352 تشكيل شده است پاسخ مورد را بتاريخ 30/2/1352 چنين اعلام نموده است :
طبق مواد199و200و203 لايحه اصلاح قسمتي ازقانون تجارت مصوب 24/12/1347بورشكستگي شركت سهامي درزمان انحلال ميتوان حكم داد

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

109