سامانه جستجو قوانین
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده ۳۴- کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسؤول پرداخت تمامی مبلغ اسمی آن می باشد و در صورتیکه قبل از تأدیه تمم مبلغ اسمی سهم، آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم، دارنده سهم مسؤول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده