سامانه جستجو قوانین
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده ۸۹- مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب‌های سال مالی تشکیل شود.
تبصره- بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

بررسي ماده در رويه قضايي


لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - تبديل شركت سهامي خاص بشركت سهامي عام سال مالي در شركت


شماره : تاریخ : 18/9/1352

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

13              شماره 168 هفته دادگستري صفحه 11

1  تبديل شركت سهامي خاص بشركت سهامي عام .
2  سال مالي در شركت .


شركتهاي سهامي كه در اثر اجراي قانون اصلاحي قانون تجارت مصوب سال 1347 به شركت سهامي خاص تبديل گرديده اند در صورتكيه خواسته باشند مبدل به شركت سهامي عام بشونده چه نوع تشريفات قانوني را بايد انجام دهند و آغاز سال مالي به چه ترتيب است ؟

پاسخ و نظر مشورتي اداره حقوقي در مورد مسئله بالا كه مبناي نظر كميسيون مشورتي حقوق تجارت مورخ 18/9/1352 اتخاذ و اعلام شده چنين است :
در صورتيكه شركتهاي سهامي كه دراثراجراي قانون اصلاح قسمتي ازقانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 بشركت سهامي خاص تبديل گرديده بخواهند بشركت سهامي عام تبديل شوند، ضمن دارابودن جميع شرايط مقرر در قانون مزبور، بايد دوسال ازتارخي تبديل آنها از شركت سهامي به شركت سهامي خاص كه درواقع تاريخ تاسيس آن شركت بعنوان شركت خاص تلقي ميشود گذشته باشد.
آغاز سال مالي نظر به بند19 ماده 8و ماده 89 قانون اصلاحي قانون تجارت در اساسنامه معين ميشود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

109