سامانه جستجو قوانین
قانون اساسي

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
اصل‏ یکصد و هفتاد و یکم: هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در
حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد، در
صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏
به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد.


بررسي ماده در رويه قضايي


قانون اساسي - دریافت خسارت روحی و معنوی بابت تاخیر هواپیما


شماره : تاریخ : 1385/05/14

رای خسارت تاخیر هواپیما

«به تاریخ ۱۴ر۵ر۸۸ آقای جواد یاوری اصالتاً و ولایتاً از طرف… و خانم… دادخواستی به طرفیت شرکت هواپیمائی… به خواسته مطالبه خسارت مادی ناشی از عدم انجام تعهد خوانده… ومطالبه خسارت روحی و معنوی را تقدیم نمودند که… به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و رویه قضایی و تمسک به جمله‌ای از حقوقدان فرانسوی به نام استارک (جبران خسارت معنوی اگر چه مناسب و کامل نیست اما بهتر از عدم جبران است)… و استفاده از ماده ۸ پروتکل گوآتمالا… و اینکه بنا به قواعد لزوم و صحت، علی الاصول هر شخص یا اشخاص حقوقی که تعهدی را قبول نموده‌اند بایستی ایفاء و اجرا نمایند و در صورت عدم انجام تعهد، متضرر در صورت اثبات تقصیر شخص متعهد و رابطه علیت متعارف بین فعل زیان دیده و شخص مقصر حق مطالبه خسارت وارده را دارد… و بند ۲ ماده ۹ قانون آ. د. م از جمله ضرر و زیان قابل مطالبه را ضررهایی دانسته که مستلزم کسر حیثیت و بی اعتباری اشخاص و صدمات روحی می‌باشد که این موضوع تأکیداً در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷ر۲ر۱۳۳۹ به آن اشاره شده…، با عنایت به اینکه قوانین مذکور… خلاف موازین شرعی اعلام نشده است و حتی پرداخت مبلغی برای خسارات مذکور اگر چه نمی‌تواند همه این ضررها را تدارک نماید ولی سبب تخفیف آلام روحی و جبران بخشی از خسارت متضرر و یا متضررین خواهد شد… لذا دادگاه… ادعای مشارالیهم را محمول بر صحت تشخیص و… حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت ۸۰۰ر۰۶۶ر۱ ریال بابت خسارت مادی و پرداخت ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۹ ریال بابت خسارت معنوی و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهانها به ترتیب اعلامی صادر و اعلام می‌دارد… رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران ـ قربانی.»