سامانه جستجو قوانین
قانون آئین دادرسی مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده ۲۳۹ ـ دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در كیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب كمك نماید ، بلكه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد . 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون آئین دادرسی مدنی -


شماره : 2353/7 تاریخ : 1391/11/24

:نظریه شماره 2353/7 
مورخ 1391/11/24

چنانچه وکیل دادگستری در پرونده ای استعفاء دهد یا منعزل شود درصورتی می تواند به همان پرونده ورود مجدد نماید که وکالتنامه قبلی وی به استناد ماده 681 قانون مدنی به وسیله موکل تنفیذ گردد و یا وکالتنامه جدید تنظیم نماید . درصورتی که قبلاً تمبر مالیاتی آن مرحله را پرداخته باشد ابطال تمبرمجدد مالیاتی لازم نیست.  3- باتوجه به صراحت ماده 239 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری وتبصره ذیل ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی وکیل که حق دخالت درمرحله بالاتر را دارد کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود وعدم ابطال تمبرمالیاتی درمرحله تجدیدنظر خواهی تاثیری در موضوع ندارد.