سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۶۱۳
هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - قاعده ائتمان


شماره : تاریخ :

قاعده ائتمان

متن : « الامين لا يضمن » يا « ليس علي الامين الااليمين »

يعني: امين ضامن نيست . يا بر امين چيزي جز سوگند لازم نيست .

( القواعد الفقهيه ، ج 2، ص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدني )