سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۶۸۱
بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی -


شماره : 2353/7 تاریخ : 1391/11/24

:نظریه شماره 2353/7 
مورخ 1391/11/24

چنانچه وکیل دادگستری در پرونده ای استعفاء دهد یا منعزل شود درصورتی می تواند به همان پرونده ورود مجدد نماید که وکالتنامه قبلی وی به استناد ماده 681 قانون مدنی به وسیله موکل تنفیذ گردد و یا وکالتنامه جدید تنظیم نماید . درصورتی که قبلاً تمبر مالیاتی آن مرحله را پرداخته باشد ابطال تمبرمجدد مالیاتی لازم نیست.  3- باتوجه به صراحت ماده 239 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری وتبصره ذیل ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی وکیل که حق دخالت درمرحله بالاتر را دارد کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود وعدم ابطال تمبرمالیاتی درمرحله تجدیدنظر خواهی تاثیری در موضوع ندارد.