سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۸۸۰
قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - قاعده لا ميراث للقاتل .


شماره : تاریخ :

قاعده لا ميراث للقاتل . 
يعني : قاتل از ارث مورث ، محروم است . 
( ماده 880 قانون مدني )