سامانه جستجو قوانین
قانون آئین دادرسی مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده ۳۳۲ ـ قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است ، درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد : 
الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود . 
ب ـ قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا . 
ج ـ قرار سقوط دعوا . 
د ـ قرار عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا . 

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده