سامانه جستجو قوانین
قانون ثبت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 49- وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است: 

ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون 
دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند. 
تصدیق صحت امضاء 
قبول و حفظ اسنادی كه امانت میگذارند. 

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده