سامانه جستجو قوانین
قانون ثبت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 59- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد: 

غیر رشید یا مهجور 
كور یا گنگ 
اشخاص ذینفع در معامله 
خدمه مسئول دفتر 
خدمه اصحاب معامله 

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده