سامانه جستجو قوانین
قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 40- طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هریك از مجازات های مذكور در ماده 38 به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید. 


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده