سامانه جستجو قوانین
قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 50- وجوهی كه برای تنظیم و ثبت سند دردفاتر اسناد رسمی وصول می شود به شرح زیراست: 

1-حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری 

2-حق ثبت به ماخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت 

3-مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی 

4-سایر وجوهی كه طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است 

تبصره یك- نسبت با جور و به هر منجز در صنعت هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت 

تبصره دو- برای ثبت اسنادی كه تعیین قیمت موضوع آنها ممكن نباشد حق ثبت به ماخذ ده هزارریال وصول خواهد شد. حق ثبت و فسخ یا اقامه معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله 20 ریال است 


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده