سامانه جستجو قوانین
قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 62- در سردفتران و دفتریارانی میتوان برای عضویت هیات مدیره كانون انتخاب نمود حداقل دارای ده سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در 5 سال اخیر خدمت خود محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشد. كسانیكه دارای سابقه خدمت قضایی و یا وكالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وكالت آنها جزء ده سال مذكور منظور می گردد. 


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده